Условия за ползване

Правила за използване на Foto107.com

Това са ПРАВИЛАТА за използване на Foto107.com, включващи без ограничение ползването на всички услуги в сайта, както наличните така и тези, които могат да бъдат включени в по-късен момент. Те имат за цел да демонстрират твърдото намерение на Foto107.com за коректни взаимоотношения с потребителите.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ. АКО НЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, МОЛЯ НЕ ПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ САЙТ.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Foto107.com уважава личните данни на потребителите си и при никакви обстоятелства няма да преотстъпва на трети лица каквато и да било информация за своите потребители освен в случаите, когато трябва да се подчини на законова процедура.

ОТГОВОРНОСТИ
Като условие за ползване на Foto107.com, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ДЕКЛАРИРА, че няма да ползва предоставената му услуга за каквато и да е дейност, забранена от закона, нарушаваща добрата търговска практика или неотговаряща на тези ПРАВИЛА.
Този сайт съдържа информация, достъпна в публичните регистри, информация предоставена от включените фирми, информация предоставена от производители и трети лица. Foto107.com и всички лица, упоменати в този сайт при никакви обстоятелства не носят отговорност за каквито и да е щети, пропуснати ползи или прекъсване на бизнеса произтекли от употребата или невъзможността за употреба на този сайт.

ТЪРГОВСКИ МАРКИ
Всички имена на продукти и компании, споменати в този сайт, са търговски марки или марки на услуги на техните съответни притежатели.

СОФТУЕР
Софтуерът, наличен за зареждане от този сайт или препратки към такъв, е защитен с авторски права, които принадлежат на съответните производители. Употребата на софтуера се определя от условията на лицензионно споразумение с краен потребител. Нямате право да сваляте или инсталирате софтуер, ако не приемате условията на Лицензионното споразумение.

ВРЪЗКИ
Препратките от Foto107.com към сайтове на трети лица са предоставени единствено за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще напуснете този сайт. Foto107.com не контролира съдържанието на тези сайтове и не поема отговорност за никой от тях. Ако решите да отидете на някои от сайтовете, към които има препратки в Foto107.com, вие правите това изцяло на своя отговорност.